Witamy na stronie IMAF POLSKA!
"Na szczyt góry wspinamy się różnymi ścieżkami
gdy już tam jednak dotrzemy
wszyscy ujrzymy ten sam księżyc."

Kongres IMAF Polska

Dodano: 04.10.2010

Dnia 01 października br., w przeddzień Gali Sportów Walki Słupsk 2010 odbył się Kongres Założycielski Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki - IMAF Polska. Członkami założycielami organizacji zostali: Inowrocławski Klub Sportowy Karate, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Gakko" - Karate Łabiszyn, Polska Akademia Ju Jitsu z Zielonej Góry oraz UKS Samuraj Konin. Delegaci uchwalili Statut, z którego wynika, że nadrzędnym celem IMAF Polska jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności przez rozwijanie i propagowanie sztuk i sportów walki, a także podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w kierunku promocji i wzmacniania przyjaznych relacji między wszystkim praktykującymi sztuki walki w naszym kraju oraz we wszystkich krajach członkowskich I.M.A.F. - Europa. W kolejnych punktach porządku zebrania przeprowadzono wybory do władz Federacji.

Członkami Zarządu zostali:
Prezydent IMAF Polska - Piotr Witkowski (Inowrocław), Wiceprezydent - Michał Godnicz (Słupsk), Wiceprezydent - Eugeniusz Rzymyszkiewicz (Łabiszyn), Skarbnik - Maciej Sikora (Zielona Góra), Sekretarz - Michał Żuchelkowski (Inowrocław).

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
Przewodniczący - Krzysztof Bukowski (Inowrocław), Zastępca Przewodniczącego - Piotr Śmigielski (Łabiszyn), Członek - Adam Borkowski (Konin).

Podczas Kongresu na wniosek Zarządu IMAF Polska podjęto uchwałę o powołaniu w poczet Członków Honorowych IMAF Polska przybyłych zaproszonych Gości Kongresu: Prezydenta IMAF Europa - Geoffa Benoya z Belgii, Wiceprezydenta IMAF Europa - Jensa Fricke z Niemiec, Członka Zarządu SJK w Holandii - Rudolfa Heijne oraz Prezydenta Polskiej Akademii Ju Jitsu Eugeniusza Sikorę. Kongres udzielił również wymaganych pełnomocnictw do reprezentowania nowopowstałej organizacji przed organem rejestrowym oraz władzami IMAF Europa. Zdecydowano również, że siedzibą IMAF Polska będzie miasto Inowrocław. Teraz przed władzami organizacji sprawy rejestrowe oraz przygotowanie odpowiednich regulaminów usprawniających funkcjonowanie tego związku stowarzyszeń.

Podczas odbytego I Zebrania Zarządu IMAF - Polska ustalono również obecną strukturę Federacji, która będzie się opierać na oddziałach Karate-Do i Ju Jitsu-Kobudo. Dyrektorami Technicznymi zostali: Karate-Do Piotr Witkowski a Ju Jitsu-Kobudo Grzegorz Mikołajczyk (Słupsk). Podkreślono również, że IMAF Polska jest organizacją otwartą na współpracę trenujących różne style i sztuki walki a jednym z pierwszych zadań jest poszerzenie organizacji i przyjęcie w jej szeregi podmiotów chętnych do współpracy w ramach tych struktur.

Ważne !

Najbliższe imprezy PL
1 - 11 lipiec, Niesulice
Obóz sportowy Ju Jitsu i Kenjutsu

31 lipiec - 08 sierpień, Dźwirzyno
Obóz sportowy Sztuk Walki


Najbliższe imprezy EU


Designed by M. Żuchelkowski | © IMAF Polska 2010-2017